PL/EN

Oferujemy zintegrowane usługi logistyczne pozwalające zorganizować kompletne łańcuchy dostaw od zamówienia i podjęcia ładunków przez składowanie do dostarczenia towarów w określonym miejscu, czasie i standardzie. Specjalizujemy się w obsłudze towarów wymagających złożonej lub nietypowej technologii składu i przeładunku.

Oferujemy składowanie towarów i usługi dodane do czynności magazynu (VAS – Value Added Services):

- krótko i długoterminowe magazynowanie towarów

- opakowywanie, przepakowywanie, foliowanie, wypełnianie piankowe, paletyzację i budowę opakowań skrzyniowych

- cross-docking – czynności załadunkowe, rozładunkowe i przeładunkowe

- kompletowanie ładunków drobnicowych i ich dystrybucję do odbiorców w kraju i Europie

- co-packing: łączenie z produktem ulotek, próbek i gadżetów promocyjnych konfekcjonowanie i sortowanie, tworzenie multipaków, odzyskiwanie materiałów promocyjnych.

Projekty outsourcingu częściowego i pełnego

Wykonując wspólny projekt optymalizacji zarządzania i prowadzenia operacji logistycznych możemy wybrać przeniesienie całości lub części operacji do operatora. Dostosowujemy zakres operacji outsourcingu do strategii przedsiębiorstwa. Korzyści z outsourcingu:

- koncentracja na głównym profilu działalności przedsiębiorstwa

- lepsze wykorzystanie zasobów, redukcja niekoniecznych kosztów

- elastyczność korzystania z zewnętrznych zasobów magazynowych i ludzkich

- pełna kontrola i przewidywalność kosztów logistyki i transportu

Korneliusz Kittel

email: korneliusz.kittel@enterlog.pl

mobile: (+48) 500 220 321