PL/EN

Kontenery uniwersalne drobnicowe 20'

Kontenery uniwersalne drobnicowe 40'

Kontenery High Cube

Kontener ten przeznaczony jest specjalnie do przewozu ładunków lekkich, przestrzennych i o podwyższonej wysokości, uniemożliwiającej załadunkek do standardowego kontenera.

Kontenery paletowe "palletwide"

Kontenery umożliwia załadunek poprzeczny trzech europalet lub dwóch palet przemysłowych. W rezultacie do kontenera 40'PW można załadować 30 europalet, do 45'PW - 33, gdy do kontenera 40' uniwersalnego tylko 25.

Kontenery 20' Hardtop

Kontener przeznaczony do przewozu ładunków cięzkich i wysokich, które trudno lub nie można załadować do standardowego kontenera

Kontenery platformy (platform)

Przeznaczone są do przewozu ładunków ciężkich i gabarytowych. Ładowność kontenerów platform 40' wynosi ok. 40 ton

Kontenery chłodnicze (refrigerated containers)

Kontenery chłodnicze służą do transportu ładunków wymagających stałej temperatury.

Kontenery chłodnicze (refrigerated containers)

Kontenery zbiornikowe przeznaczone są do transportu płynnych chemikaliów lub cieczy pitnych. Jak widać na rysunku zbiornik z całym oprzyrządowaniem umieszczony jest w ramie uniwersalnego kontenera 20'. Jego konstrukcja odpowiada wymogom IMDG.