PL/EN

Transport drogowy całopojazdowy

Realizujemy zlecenia na trasach europejskich i krajowych autami i naczepami dobranymi do rodzaju ładunków. Koordynujemy cały proces transportu towaru, będąc w stałym kontakcie z naszymi przewoźnikami. Monitorujemy zdarzenia związane z przebiegiem i dostawą ładunku do czasu potwierdzenia wykonania zlecenia zgodnie z przyjętymi kryteriami. Wypracowaliśmy dobre relacje z naszymi kierowcami, dbamy o zachowanie przez nich wysokiego standardu komunikacji (GSM, GPS) oraz zabezpieczeń i stanu auta.

Do zleceń międzynarodowych wymagających wsparcia lokalnej organizacji angażujemy naszych agentów i partnerów. Wspólnie czuwamy nad prawidłowym rozładunkiem i dystrybucją paletową jeśli wymagają tego warunki zlecenia. Wiemy jak ważna jest dobra informacja, dlatego przekazujemy natychmiast wszystkie istotne informacje i zawsze przekazujemy raport elektroniczny po wykonaniu rozładunku.p>

Transport drogowy częściowy, drobnicowy i dystrybucja

Nasi spedytorzy dostarczają ładunki częściowe do krajów UE , Rosji i na Ukrainę . Monitorujemy proces od załadunku do czasu uzyskania potwierdzenia dostawy. Dobieramy auta według warunków właściwych dla rodzaju ładunku. Po wykonaniu rozładunku niezwłocznie przekazujemy raport o wykonaniu zlecenia. Przewozy drobnicowe i dystrybucję organizujemy z naszymi Partnerami wybierając najlepsze rozwiązania i połączenia liniowe dla skutecznej dostawy/odbioru każdego ładunku w Europie i kraju. Dla zabezpieczenia akredytywy, dla ładunków o dużej wartości lub o szczególnej wrażliwości proponujemy objęcie ładunku ubezpieczeniem cargo na warunkach przygotowanych przez Generali S.A. według Klauzul Londyńskich z sumą ubezpieczenia do 700 000 euro na jednym środku przewozu.

Transport drogowy paczek i przesyłek ekspresowych w Europie

Realizowany w trzech standardach usługi:

- transport przesyłek do 5 kg Eurobag do 20 krajów UE

- transport przesyłek do 35 kg Europaczka do 27 krajów UE plus Szwajcaria i Turcja

- transport przesyłek do 100 kg Ekspress i Ekspress Plus do Niemiec

Dostosujemy standard do realnych oczekiwań zleceniodawców. Wybierzemy właściwy wariant standardu lub zaproponujemy optymalny zestaw standardu paczek, palet i dostaw całopojazdowych. Dla zabezpieczenia akredytywy, dla ładunków o dużej wartości lub o szczególnej wrażliwości proponujemy objęcie ładunku ubezpieczeniem cargo na warunkach przygotowanych przez Generali S.A. według Klauzul Londyńskich z sumą ubezpieczenia do 700 000 euro na jednym środku przewozu.

Monika Bartosz

transport drogowy międzynarodowy

email: monika.bartosz@enterlog.pl

mobile: (+48) 513 813 070

Joanna Czarnecka

transport drogowy międzynarodowy

email: joanna.czarnecka@enterlog.pl

mobile: (+48) 504 935 369

Ewelina Wdzięczna - Zych

transport drogowy krajowy

email: ewelina.wdzieczna@enterlog.pl

mobile: (+48) 518 851 189